Hur börja?

Vill du köra Crosskart Original men vet inte riktigt hur du ska komma igång? Här  har vi samlat all information du behöver på ett ställe.

  • Börja med att bli medlem i föreningen Crosskart Original.
  • Du behöver en crosskart och personlig utrustning som följer det tekniska reglementet som du kan läsa HÄR .
  • För att få tävla i Crosskart Original med din crosskart behöver du en vagnbok. Nedan kan du läsa om hur du skaffar den.
  • Förarlicens hos Svenska Motorsportalliansen. Nedan kan du läsa om hur du får den.
  • Ett fast startnummer kan du få av Erik Aldén. Maila Erik.
  • Anmäl dig till en tävling eller träning. Håll utkik på crosskart.nu!

Om du har ytterligare frågor så tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen.

Vagnbok

En vagnbok är en värdehandling som alltid ska åtfölja crosskarten.  En vagnbok utfärdas av styrelsemedlemmarna i föreningen Crosskart Original och kostnaden är 50 kronor. Besiktningen för att få vagnboken kan ske i samband med tävling. Kontakta någon i styrelsen i förväg, kontaktupptifter hittar du under sidan Föreningen. I en vagnbok skrivs vid den besiktning som hålls i samband med en tävling de eventuella brister en kart har. Dessa brister ska vara åtgärdade till nästa tävling.

Förarlicens

För att kunna utöva motorsport krävs enligt svensk lag att man som förare är försäkrad. Det är man genom sin förarlicens. I Sverige utfärdar Svenska Motorsportalliansen och Svenska Bilsportförbundet förarlicenser för motorsport. Crosskart Original körs genom Svenska Motorsportalliansen, SMA, och endast SMA-licens gäller på evenemang. Licensen kostar 550 kronor per år och utbildningen sker över Internet genom att läsa igenom utbildningsmaterialet. Sedan gör man ett test. Misslyckas man repeterar man utbildningsmaterialet och gör testet igen. Efter godkänt prov kommer man till en betalningssida och licensen gäller i ett år från och med datumet man betalat. Det kommer sedan ett plastkort hemskickat. Möjlighet att lösa endagslicens kan finnas hos arrangörerna. Hör i så fall med dem.