Funktionärer Hallsberg

Tävlingen i Hallsberg ordnar vi likt tidigare i egen regi vilket medför att vi även i år behöver hjälpas åt att ordna med funktionärer. Utöver banfunktionärer är vi även i behov av tävlingsledare, domare och folk till sekretariatet. Skicka information om vilka ni har som kan ställa upp som funktionärer till anmalan@crosskart.nu.

Comments are closed.