Tävlingskalender 2019

25:e maj, Falköpings, CkO-cup
26:e maj, Falköpings, Sprint
6:e juli, Lidköping motorsportarena, CkO-cup
10:e augusti, Sala, CkO-cup
24:e augusti, Skövde, CkO-cup
25:e augusti, Skövde, Sprint
14:e september, Hallsberg, CkO-cup Final