Föreningen

Föreningen Crosskart Original startades 5:e december 2009. Föreningens ändamål är att främja crosskart originalåkarnas intressen och bevara crosskartens grundidé. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva och samordna tävlingsverksamhet.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2017 är 300 kr per person som är aktiv utövare av sporten eller 100 kr för stödmedlemskap och betalas till bankgiro 492-2118. Ange namn, adress, mobiltelefonnummer och e-postadress i betalningen.

Styrelsen för Crosskart Original

Ordförande: Per Aldén, Mobil: 0705 – 11 20 03
E-posta Per

Vice ordförande: Hans Johansson, mobil: 0765 – 49 92 38
E-posta Hans

Sekreterare: Erik Aldén, mobil: 0730 - 50 19 55
E-posta Erik

Kassör: Klas Pettersson, mobil: 0706 - 16 53 55
E-posta Klas

Ledamot: Andreas Holm, mobil: 0702 – 71 91 71
E-posta Andreas

Ledamot: Erland Andersson, telefon: 031 – 93 15 30