Föreningen

Föreningen Crosskart Original startades 5:e december 2009. Föreningens ändamål är att främja crosskart originalåkarnas intressen och bevara crosskartens grundidé. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva och samordna tävlingsverksamhet.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2018 är 300 kr per person som är aktiv utövare av sporten eller 200 kr för stödmedlemskap och betalas till bankgiro 492-2118. Ange namn, adress, mobiltelefonnummer och e-postadress i betalningen.

Styrelsen för Crosskart Original

Ordförande: Per Aldén, Mobil: 0705 – 11 20 03
E-posta Per

Vice ordförande: Andreas Holm, mobil: 0702 – 71 91 71
E-posta Andreas

Sekreterare: Erik Aldén, mobil: 0730 - 50 19 55
E-posta Erik

Kassör: Hans Johansson, mobil: 0765 – 49 92 38
E-posta Hans

Ledamot: Matilda Adolfsson
E-posta Matilda