Föreningen

Föreningen Crosskart Original startades 5:e december 2009. Föreningens ändamål är att främja crosskart originalåkarnas intressen och bevara crosskartens grundidé. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva och samordna tävlingsverksamhet.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2022 är 300 kr per person som är aktiv utövare av sporten eller 200 kr för stödmedlemskap och betalas via Swish till nr. 0734 489 904, Hans Johansson. Ange namn, adress, mobiltelefonnummer och e-postadress i betalningen.

Styrelsen för Crosskart Original

Ordförande: Per Aldén, Mobil: 0705 – 11 20 03
E-post Per

Vice ordförande: Jonas Sandgren, mobil: 0702 – 37 64 83
E-post Jonas

Sekreterare: Erik Aldén, mobil: 0730 - 50 19 55
E-post Erik

Kassör: Hans Johansson, mobil: 0734 – 48 99 04
E-post Hans

Ledamot: Patrick Lundberg
E-post Patrick