Speed Weekend 28/2 – 1/3

Även i år är alla Crosskart Original förare varmt välkomna till Speed Weekend. Tävlingen anordnas som vanligt av Landracing och i år kommer arrangemanget att gå av stapeln i Årsunda en bit utanför Sandviken den 28/2 – 1/3. I år kommer vi inte att anordna någon specifik crosskarttävling utan all körning kommer att ske ihop med övriga tävlande. Innebär också att val av dubb i princip blir fritt. Mer information finns på Landracings
hemsida. Utöver möjligheten att få köra på is erbjuder arrangemanget många sevärda ekipage och gott om trevligt folk.

Comments are closed.