Förberedelser

Här kommer en liten komihåglista inför säsongen som det börjar bli dags att ta tag i om ni inte redan har gjort det.
Medlemskap i föreningen: För att få tävla och träna behöver man vara medlem i föreningen. Mer information kring betalning av medlemsavgiften hittar ni under rubriken föreningen längst upp på sidan.
Licens: För att tävla och träna behövs en förarlicens via SMA. För vår del är det billicensen som gäller. Länk till SMA: www.smalic.se/forare/.
Startnummer: Saknar ni startnummer ordnar ni det genom att kontakta Erik på mail: erik.alden@nybyel.se. Har ni något specifikt önskemål om nummer får ni gärna framföra det. Ni som redan har ett startnummer från fjolåret behåller era nummer om inget annat önskas.

Comments are closed.