Kalendern

Arbetet med att få till de två sista tävlingarna i kalendern framåt om än sakta. Ett tävlingstillfälle är klart så när som på beslut om datum. Utöver det har vi ett alternativ som vi är mycket hoppfulla om men vi får ett besked tidigast om ett par veckor. Vad det avser datum siktar vi på att köra båda de återstående tävlingarna under augusti och september så vi kan lugna alla med att första halvan av säsongen kommer att förbli oförändrad.

Comments are closed.