Föreningen

Föreningen Crosskart Original startades 5:e december 2009. Föreningens ändamål är att främja crosskart originalåkarnas intressen och bevara crosskartens grundidé. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva och samordna tävlingsverksamhet.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2021 är 300 kr per person som är aktiv utövare av sporten eller 200 kr för stödmedlemskap och betalas till bankgiro 492-2118. Ange namn, adress, mobiltelefonnummer och e-postadress i betalningen.

Styrelsen för Crosskart Original

Ordförande: Per Aldén, Mobil: 0705 – 11 20 03
E-posta Per

Vice ordförande: Jonas Sandgren, mobil: 0702 – 37 64 83
E-posta Jonas

Sekreterare: Erik Aldén, mobil: 0730 - 50 19 55
E-posta Erik

Kassör: Hans Johansson, mobil: 0734 -48 99 04
E-posta Hans

Ledamot: Carita Fröjd