Inbjudan Askersund

Årets årsmöte, konferens och middag med tillhörande prisutdelning går som vanligt av stapeln i Askersund och i år är datumet lördagen den 29 oktober.
Tidsschema:
Årsmöte och konferens: Start 13:30.
Paus för fika: ca 15.00.
Middag och prisutdelning: Start 19.00.
Priser:
Middag : 150kr för medlemmar och stödmedlemmar, övriga 299kr/person.

Anmälan görs till per.alden@nybyel.se senast fredagen 21/10.
I anmälan får ni ange hur många som deltar på årsmötet respektive middagen. Eventuella allergier meddelas i anmälan.

Motioner: Ska vara styrelsen tillhanda senaste 16/10 och skickar till per.alden@nybyel.se.

För de som önskar rum bokas det individuellt och senast 21/10. Hänvisa till Crosskart Original vid bokningen.

Inbjudan och sprint

Den fullständiga inbjudan till tävlingen i Falköping finns att läsa här. Observera att anmälningstiden går ut i kväll.

På söndagen, 25/9, är vi välkomna att delta i Falköpings sprinttävling, Drivers Open. Sprinten körs en och en på den långa slinga (skogsslingan). Mer information kommer.

Anmälan Falköping

Anmälan till Falköping är öppen och skickas som vanligt till anmalan@crosskart.nu.
Detaljerad inbjudan kommer.

För information går det nu att hitta resultaten från årets första tre deltävlingar på resultatsidorna.

Konferens 29/10

Årets årsmöte och konferens med tillhörande middag och prisutdelning kommer i sedvanlig ordning äga rum i Askersund och i år får ni reservera lördagen den 29:e oktober i kalendern. Utförligare program och information kommer senare.

Frivillaga funktionärer

Som brukligt är vi i behov av funktionärer för att kunna genomföra tävlingen i Hallsberg. Vi hoppas att alla hjälps åt att locka dit personer som vill hjälpa till och att många av er som kommer att vara på plats men inte kör kan ställa upp. Skicka gärna ett meddelande till anmalan@crosskart.nu om ni kan ställa upp som funktionär eller om ni har någon med er som kan hjälpa till.
Observera att anmälningstiden till tävlingen går ut i kväll.

Information

Klubben i Mariestad kommer att ha Kiosken öppen på lördag där det kommer finnas enklare förtäring så som korv, kaffe etc.
Vägbeskrivning: Banan ligger längs med E20 ca 1 mil norr om Mariestad och är granne med Örnarnas speedwaybana, Grevby motorstadion.
Går att sök på Mariestad folkracebana i Google maps.