Inbjudan

En komplett inbjudan till tävlingen i Sala finns att läsa här.
P.g.a. brandrisken i depå och banområdet önskar vi stor aktsamhet vid t.ex. grillning och engångsgrillar är förbjudna.

Comments are closed.