Regeländringar

På årsmötet togs beslut om flera ändringar till det tekniska reglementet som gäller från och med 2015. Styrelsen arbetar nu med att utforma regeltexterna och nedanstående sammanfattning ska inte tolkas bokstavligt.

Insprutning blir fritt och tillåtet att använda från och med 2015. Aktiva elektroniska               hjälpmedel, till exempel antispinn och launch control, blir förbjudna. Motor får ha el- eller kickstart oavsett om det är originalutrustning eller inte. Startanordningen ska dock inte kunna aktiveras ifrån förarutrymmet, som tidigare. Ny minimihöjd för startnummer är 14 centimeter. Motorer från serietillverkade ATV-fordon tillåts. Eventuell backväxel får ej kunna aktiveras. Kravet på maximal ljudnivå sänks från 100 dB till 95 dB. Lättare hjälmar rekommenderas till ungdomar men inget krav. Bränsletank ska vara av metall eller plast avsedd för tillåtet bränsle. Bränslekran ska finnas. Ungdomsklassen skrivs in i tekniska reglementet i likhet med tidigare gällande tilläggsreglemente för densamma. Tilläggsreglementet utgår. När det gäller motorn kommer hänvisning ske till ett nytt dokument som kan komma att ändras om det inträffar något oförutsett. Dokumentet kommer att innehålla detaljerad information om var enhetsmotorn finns att tillgå och vilka artikelnummer som ska användas. Original avgassystem till motorn är dyrt och passar dåligt. Eventuellt kan det nya dokumentet få ett avsnitt om detta. 125cc-klassen utgår. Styrelsen ser över utformningen av reglerna om nackskydd.

Det beslutades om en ändring till tävlingsreglementet. Som ovan kommer texten nedan och den slutliga regeltexten skilja sig åt.

Det kommer att föras separata resultatlistor för 250cc och 500cc senior. Kvalomgångarna körs blandat. Om antalet startande 250cc och 500cc var för sig är fler än nio körs separata finaler. B-final och runner up tillämpas vid minst 16 startande. Då separata finaler för 250cc och 500cc tillämpas krävs minst 16 startande i en klass för att B-final och runner up ska tillämpas i den klassen.

Om det är möjligt kommer alternativspår att provas vid en tävling under 2015.

Comments are closed.