Funktionärer

De resterande tävlingarna i Cupen kommer vi i föreningen att arrangera i egen regi vilket medför att vi i stor utsträckning även behöver ordna med funktionärer. Vi behöver hjälp med att få ihop funktionärer så alla som har möjlighet att ställa upp alternativt har någon bekant som kan ställa upp som funktionär är varmt välkomna att kontakta styrelsen, förslagsvis via anmalan@crosskart.nu.
Är i första hand banfunktionärer som vi är i behov av men även personer som kan hjälpa till i sekretariatet etc. Många av uppgifterna är ingen heltidssysselsättning utan handlar främst om att bistå under själva heaten, mellan heatomgångarna är det möjligt att ägan sig åt något annat, t.ex. bistå som mekaniker.

Comments are closed.