Motigt

Arbetet med att färdigställa årets tävlingskalender går motigt för tillfället. Klubben som vi har varit i kontakt med under en längre tid gällande den 5 tävlingen har tyvärr bakat ur. Tråkigt och besvärligt att fram till nu positiva besked plötsligt och sent i processen byts till att de drar sig ur. Tyvärr måste vi även meddela att vår samarbetspartner för tävlingen i Strängnäs inte är välkomna längre att köra där den 12:e maj och således har inte heller vi möjlighet vilket medför att vi måste hitta en ersättare även till den tävlingen. Vi hoppas kunna återkomma med mer positiva nyheter i slutet på nästa vecka.