Inbjudan

En komplett inbjudan till tävlingen i Sala finns att läsa här.
P.g.a. brandrisken i depå och banområdet önskar vi stor aktsamhet vid t.ex. grillning och engångsgrillar är förbjudna.

Inbjudan Sala

En mer formell inbjudan till tävlingen i Sala den 10/8 kommer förhoppningsvis redan i kväll men det går redan nu bra att skicka in sin anmälan till anmalan@crosskart.nu.