Hallsberg inställd

Vi har inom styrelsen beslutat oss för att vi tyvärr får ställa in den planerade tävlingen i Hallsberg den 13 juni. Vi är av uppfattningen att den i dagsläget inte går att genomföra under rådande omständigheter. Vi jobbar nu för att kunna få till nya tävlingstillfällen, där Hallsberg förhoppningsvis är en av dem, från augusti och framåt. Tyvärr försvåras arbetet av att det är många andra tävlingar som är framflyttade till ännu ej fastställda datum.