Speed Weekend 28/2 – 1/3

Även i år är alla Crosskart Original förare varmt välkomna till Speed Weekend. Tävlingen anordnas som vanligt av Landracing och i år kommer arrangemanget att gå av stapeln i Årsunda en bit utanför Sandviken den 28/2 – 1/3. I år kommer vi inte att anordna någon specifik crosskarttävling utan all körning kommer att ske ihop med övriga tävlande. Innebär också att val av dubb i princip blir fritt. Mer information finns på Landracings
hemsida. Utöver möjligheten att få köra på is erbjuder arrangemanget många sevärda ekipage och gott om trevligt folk.

Tävlingskalender

Arbetet med årets tävlingskalender pågår för fullt och vi kommer bl.a. att köra ett antal deltävlingar tillsammans med en nystartad serie, Legendscup, för Legendscars. Förhoppningen är att kunna presentera en komplett tävlingskalender för Crosskart Original Cup inom kort och vi kan hoppas på några riktigt intressanta banor.

Nytt år och ny medlemsavgift

Ett nytt år fullt av möjligheter har precis påbörjats. Ett nytt år betyder också att alla får en ny chans att betala in årets medlemsavgift till föreningen. Medlemsavgiften för aktiva är för året 300kr och betalas till bankgiro 492-2118. Ange namn, adress, mobiltelefonnummer och e-postadress vid betalningen. Blir det ont om plats i informationsfältet är namn och kontaktuppgift via telefon eller e-post viktigast att få med. Som aktiv behöver man betala medlemsavgiften för att man ska täckas av den försäkring som föreningen tecknar gällande träning och tävling.

För året har vi även skapat möjligheten till stödmedlemskap vilket kan tecknas för det facila priset av 200kr. Här har alla som inte är aktiva men vill stödja Crosskart Original möjlighet att dra sitt strå till stacken. Betalningsförfarandet är det samma som för aktiva medlemmar.