Anmälan Falköping

Anmälan till tävlingen i Falköping görs till Jonas Sandgren via SMS till telefonnummer 070 2376 483 eller via messanger.
Startavgiften är 500kr för seniorer och 200kr för ungdomar och det är först till kvarn som gäller. Upplysningar fås av Jonas på samma telefonnummer.

Sprinttävling 3 och 4 oktober

Vi kommer att få ytterligare en chans att köra i Falköping innan det är dags att avsluta tävlandet för hösten. Den här gången är det sprint i dagarna två som står på programmet, den 3 och 4 oktober. Under lördagen får vi chans att köra den långa grusslingan och på söndagen kommer vi att köra ”åttan”, samma slinga som vi körde senast. Arrangemanget kommer att ske tillsammans med rally och folkrace bilar och det är valfritt om man vill delta båda dagarna eller bara en av dem. Mer information rörande anmälan etc. kommer.
Kommande helg körs det sprint i Skövde för de som anmält sig dit.

Tävling flyttad till Falköping

Som de flesta av er säkert redan uppmärksammat är den planerade tävlingen i Hallsberg flyttad till Falköping, datumet är det samma. Anledningen till detta är främst ett begränsat deltagarantal bland seniorerna. Antalet anmälda ungdomar är fler än tidigare vilket är mycket positivt. Tack vare god support från Falköpings MK har vi valt att ända genomföra en tävling men på deras bana då det av olika anledningar är enklare.

Inbjudan Hallsberg

Inbjudan till Hallsberg finns att läsa här. Observera att vi vill ha er anmälan senast söndagen den 2:a augusti och den skicka sosm vanlig på mail till anmalan@crosskart.nu. P.g.a. Corona kommer antalet personer som kan vara på plats vid banområdet att vara begränsat så vi vill att ni i anmälan, utöver sedvanlig information, även uppskattar hur många ni kommer ha med er till banområdet. Om nödvändigt kommer vi att behöva begärnsa antalet mekaniker och övriga medföljare.

Tidsträning i Skövde

I väntan på inbjudan till Hallsberg kommer här en inbjudan till en tidsträning i Skövde lördagen och söndagen den 1 – 2 augusti. Det kommer att köras som två separat tillfällen och det är valfritt om man vill delta ena dagen eller båda. Varje förare får köra sprintbanan 4:a gånger på tid och startavgiften är 500kr för seniorer och 200kr för ungdomar. Besiktningen sker mellan 8.00 och 8.30. Första start uppskattas kring kl. 10. Det är möjligt att övernatta i depån under helgen och toaletterna kommer att var tillgängliga. Evenemanget kommer att ske tillsammans med bl.a. folkrace bilar och det är ett begränsat antal platser p.g.a. Corona men Skövde är väldigt intresserade av att vi kommer så crosskartförare har förtur. Anmälan görs till Jonas Sandgren via SMS eller telefon på nr. 070 237 64 83. Sista anmälningsdag är nu på fredag, 24/7.

Statusuppdatering

Efter nogsamt övervägande har styrelsen beslutat sig för att inte genomföra någon cup under hösten. Styrelsen känner att det kan bli övermäktigt både för förare men framförallt att arrangera tävlingar under rådande omständigheter så att vi får till en fullvärdig cup inom en tidsperiod på ca 1 & 1/2 månad, slutet augusti till början av oktober.
Vi har fortfarande ambitionen att genomföra flera tävlingar under hösten med start i Hallsberg lördagen den 22:a augusti. Antal tävlingar och under vilka former avgörs av både intresse och vad som är praktiskt möjligt att få till med avseende på både åtkomst till banor, tillgången på funktionärer etc. Inbjudan till tävlingen i Hallsberg kommer inom kort och vi kommer att tidigarelägga sista anmälningsdagen till söndagen den 2:a augusti för att i ett tidigt skede får en uppfattning om hur många som är sugna på att köra och möjlighet
att anpassa oss efter det.

Tävlingskalender

Styrelsen arbetar vidare med årets tävlingskalender i hopp om att det ska gå att genomföra några tävlingar under hösten. Målsättningen är att vi ska köra den första tävlingen för säsongen i Hallsberg den 22 augusti. Där efter är planen att fortsätta i Lidköping i början på september och i Falköping i slutet av september. Vi arbetar på att få till ytterligare en tävling under första halvan av oktober.

Hallsberg inställd

Vi har inom styrelsen beslutat oss för att vi tyvärr får ställa in den planerade tävlingen i Hallsberg den 13 juni. Vi är av uppfattningen att den i dagsläget inte går att genomföra under rådande omständigheter. Vi jobbar nu för att kunna få till nya tävlingstillfällen, där Hallsberg förhoppningsvis är en av dem, från augusti och framåt. Tyvärr försvåras arbetet av att det är många andra tävlingar som är framflyttade till ännu ej fastställda datum.

Träningstillfälle

Söndagen den 31 maj bjuder Falköping MK in till ett träningstillfälle från kl. 10 – 15. Det finns totalt 20st platser och det får maximalt befinna sig två personer per kart inom ban och depå -området. Anmälan görs direkt till Jonas Sandgren via
SMS eller telefon på nr. 070 237 64 83 senast söndagen 17/5. Träningsavgiften är 400kr. Möjligheten att genomföra träningstillfället bygger på att situationen och förhållningsreglerna gällande Coronaviruset inte förändras till det sämre.