2018 står för dörren

Årsavslutningen med årsmöte och prisutdelning i Askersund bjöd på både god stämning och god uppslutning. På årsmötet blev Matilda Adolfsson invald i styrelsen som ersättare för Klas Pettersson.
Johan Adolfsson tog på sig rollen som generell kontaktperson för crosskart original och Lena Christoffersson tillsammans med Matilda ska förhoppningsvis ge Facebooksidan ett lyft under den kommande säsongen.
Till nästa säsong har vi goda förhoppningar om ett ökat deltagarantal och då framförallt i ungdomsklassen där det finns ett flertal förare som står i startgroparna.
Styrelsen börjar nu blicka framåt och koncentrerar sig främst på att få till en tävlingskalender till 2018.