Årsmötet 2013

På årsmötet och det efterföljande konstituerande styrelsemötet i Askersund skedde lite förändringar. Erik Aldén är ny vice ordförande och Klas Pettersson ny kassör. Styrelsen har utökats med en ledamot och den posten besitter Håkan Johansson. Medlemskapet för aktiv utövare kostar 300 kronor för 2014. En ny typ av medlemskap antogs och man kan nu bli stödmedlem för 200 kronor. Startavgifterna kommer att vara 600 kronor under 2014. Tilläggsreglerna för ungdomsklassen är giltiga även 2014 och avsikten är att göra dem permanenta på nästa årsmöte.