Tävlingskalender

Styrelsen arbetar vidare med årets tävlingskalender i hopp om att det ska gå att genomföra några tävlingar under hösten. Målsättningen är att vi ska köra den första tävlingen för säsongen i Hallsberg den 22 augusti. Där efter är planen att fortsätta i Lidköping i början på september och i Falköping i slutet av september. Vi arbetar på att få till ytterligare en tävling under första halvan av oktober.